مجازات حمل مواد مخدر

سلام.من و دو تا از دوستامو پارسال برج ۶ ۱۴ گرم تریاک همراه بافور و یه قمه داخل ماشین گرفتن بردن دادگاه.سابقه ای هم نداشتيم همه وسایل هم بدون استفاده داخل ماشین.باتوجه به عدم سابقه حکمش چیه؟

20 مرداد 1401 46

سلام واحترام،باتوجه به ماده ۵قانون مواد مخدر،مجازات جزای نقدی وشلاق دارد که باتوجه به عدم سابقه،میتواند درخواست تخفیف مجازات نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی