امکان پذیرش دعوای اعسار هست؟

سلام حکم قطعی پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه را گرفته ام و براساس قرارتامین خواسته سهام محکوم علیه را دریک شرکت خصوصی توقیف کردم ،محکوم علیه درخواست اعسار داده آیا با وجود توقیف سهام قاضی میتونه اعسار محکوم علیه را بپذیرد..؟

20 مرداد 1401 23

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
وقتی محکوم علیه اموال و دارایی جهت تادیه دین داشته باشد کار ب دعوای اعسار نمیکشد این دعوا در زمان عدم تمکن در جهت پرداخت یکجا مطرح میشود اگر چنانچه اموال و دارایی محکوم علیه کفاف دین و خسارت تاخیر تادیه را بدهد محکوم به از محل اموال توقیف شده تادیه می‌شود و اعسار موضوعیتی نخواهد داشت
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی