اجرای احکام اجرا نمیکنه

سلام من 120 تومن چک داشتم که طرفم بعد چهارسال بالاخره تجدید نظر بهش رای داد و 40 ماهی دو و نیم محکوم شد ولی اجرای احکام هر بار مراجعه میکنم جوابگو نی

04 مرداد 1399 75

سلام
کاربر محترم پس از قطعیت رای دادگاه شما باید تقاضای صدور اجراییه به شعبه بدهید پس از انقضای مهلت ده روزه ازابلاغ اجراییه ابتدا توقیف اموال و حسابهای بانکی در اجرای احکام صورت می گیرد و در صورت عدم شناسایی اموال تقاضای جلب نمایید هر چند ممکن است در وضعیت امروزی شیوع کرونا دادگاه از صدور حکم جلب خوداری نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی