سوال شماره ۲ و مجدد کاربر گرامی وبسایت ، در خصوص : ( حفر چاه ) ....

سلام.درمورد.چاه‌اب‌‌کشاورزی‌همسایه.خودشون‌پروانه‌ندارند.نمیزان‌من‌هم‌چاه‌حفر‌کنم

20 مرداد 1401 15

با سلام و احترام .
کاربر محترم ، صرف نظر از اینکه ، چاه کشاورزی همسایه ، دارای پروانه بهره برداری هست یا نه ..... شما ، جهت حفر چاه نیازمند مجوز سازمان آب منطقه ای استان میباشید ...... که در صورت موافقت و رعایت حریم قانونی سایر چاه های کشاورزی همسایگان ، نسبت حفر ، اقدام نمایید ...... حال ، در صورتیکه همسایه مجوز ندارد ؛ و از چاه به صورت غیر مجاز استفاده میکند و وجود چاه مذکور ، در آتیه میتواند ؛ از باب حفر چاه قانونی توسط شما ، ایجاد مشکل نماید ؛ میتوانید ؛ از طریق ، گزارش به سازمان ، اقدام ، تا نسبت به تعقیب نامبرده و پلمب و مسلوب المنفعه کردن چاه اقدام نمايد .
موفق باشید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی