سوال ۵۰ درخصوص مرور زنان تعقیب و شکایت

ممنون جناب وکیل تشکر بابت همه توجهات شما و همکاران .تنها چیزی که این وسط سو تفاهم و ابهام بوجود آورد تبصره ماده ۱۰۶ هست که انگار اضافی و بی جهت (بجز تحت سلطه که میتوانست به تنهایی ذیل ماده ۱۰۵ ذکر شود)مقرر شده.وگرنه همه نظرات شما درست و عالی است.جالب اینکه در هیچ یک از شاید ۱۰ کتابی که تهیه کردم اضافی بودن را عنوان نکردن و همه همانجور تفسیر کردند .در حالی که تفسیر آنها هم عینا شبیه ماده ۱۰۵ و همان ۱۰۵ است .از جمله بزرگانی مثل اردبیلی و خالقی و ناجی و غیره ...

21 مرداد 1401 16

باسلام
از لحاظ نگارش و ترتیب مواد اگر بخواهیم نقد کنیم نقد کنیم که صد البته
بهتر بود اول ماده مربوط به مرور زمان شکایت بیاید
سپس مرور زمان تعقیب و استثنا سلطه به صورت تبصره یا ماده مجزا بعد از مرور زمان تعقیب آورده شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی