سوال در خصوص پست سازمانی

سلام وقت بخیر من در یک اداره دولتی بصورت نیروی رسمی بعنوان کارشناس کار میکنم. در بخشی که هستم میخواهند رئیس بخش را عوض کنند و من را رئیس آن بخش کنند. ولی بنده تمایلی به ریاست ندارم. در صورتی که من مخالف ریاست خودم باشم آیا آنها میتوانند من را منصوب کنند؟ آیا قانون، بخشنامه یا بندی هست که من به آن استناد کنم که در صورت عدم تمایل من، آنها نتوانند من را بعنوان رئیس بخش منصوب کنند؟

21 مرداد 1401 6

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی