سوال در خصوص نمایندگی از شخص

ببخشید یک نفر میتونه که برای یک زندانی که یک نفر ازش هست یک نامه بنویسه این اجازه رو داره؟!

22 مرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی