سوال ۶۲ در خصوص مرور زمان تعقیب و شکایت

بله مرور زمان تعقیب زودتر ار یکسال فرا میرسد .مانند اینکه شخصی دیر مطلع شود و یا قبل از اطلاع مرور زمان تعقیب صورت گیرد .مثلا دو سال و نیم بعد از وقوع جرم درجه ۷ مطلع شود که دیگر یکسال وقت ندارد چون مرور زمان شش ماه بعد و زودتر از یکسال فرا میرسد (تبصره ماده ۱۰۶).مقنن میگوید تخصیص یکسال از مواعد ۳ آلی ۱۵ سال به شرطی است که یکسال کامل را بدون اینکه مواعد ۱۰۵ فرا برسد بشود استفاده کرد .نه مانند مثال بالا مواعد ۱۰۵ زودتر فرا برسد. ضمنا مورد تحت سلطه اصلا موضوع تبصره ماده ۱۰۶ نیست. بلکه موارد غیر تحت سلطه موضوع تبصره هستند(جز مواردی که شاکی تحت سلطه باشد).جز موارد تحت سلطه هم یعنی مواردی مانند ورثه یا خارج از اختیار یا غیره ....و اتفاقا موضوع تحت سلطه تخصیصی کامل و بدون شرط و تبصره از ماده ۱۰۵ است .طوری که حتی جرم مشمول مرور زمان هم شود در صورت شکایت در یکسال رسیدگی میشود .یعنی اصلا مواعد ۳ الی ۱۵ ساله شامل آن نمیشود.برای بقیه موارد هم همین تخصیص بی قید و شرط در ماده ۱۰۶ همانطور که عرض کردم به یکسال زده شد ولی به شرطی که اول مرور زمان تعقیب قبل از یکسال فرا نرسد (تبصره)

22 مرداد 1401 12

با سلام
این نظر شماست و در جای خود قابل توجه
و می‌شود مثالی زد که مرور زمان تعقیب مثلا در ۶ ماه تموم‌شود ؟؟؟؟
ولی طبق سوال های قبلی بنده معتقدم اصلا تبصره ماده ۱۰۶ در حال بررسی بحث سلطه است و اصلا برای آن تنظیم شده است
هرچند بهتر است ادامه بحث را به روز موکول نماییم .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی