اهانت و فحاشی و ایجاد رعب و هراس توسط پدر خانواده

سلام.پدری دارم که به شدت بیمار روحی و مشکلات عصبی میباشد،اغلب در مواجهه با نیاز خانواده اش برای رفع مسئولیت از خود عربده کشی میکند و یا خودزنی انجام میدهد. به شدت دروغگو و بی ثبات است و معمولا حرف های خود را رد یا نقض میکند.تمامی خانواده اش برادر و خواهر وی را طرد کردند و رفت امدی به علت رفتار زشت و سخنان تحقیر امیز با وی ندارند.چگونه میتوانیم اثبات کنیم وی دیوانه است و نیاز به بستری در بیمارستان روانپزشکی دارد؟

22 مرداد 1401 15

سلام موضوع به دلیل تخصصی بودن نیازمند بررسی می باشد که اگر ایشان سابقه بستری بودن یا روانپزشکی را در این زمینه داشته باشند بهتر می توانید به نتیجه برسید در هر حال می توانید درخواست حجر ایشان را مطرح نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی