شکایت برای خلاف کردن شخصی

سلام . اگر شخصی برای اشخاصی عدم خلافی ساختمان را با خلاف گرفته باشه و بعد از شکایت و احضار نامه ی ارسالی اقدام به اصلاح ان کرده باشد آیا باز هم میتوان جرمش را ثابت کرد ؟

08 مرداد 1399 180

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی