اخذ پرینت بدون دستور قضایی

سلام برادرمن نظامیه میگه میخوام پرینتتوبگیرم نگرانی من اینجاست اینکه نظامیه نگران کننده نیست ایشون تو اطلاعات هستن این بیشتر منو نگران میکنه اخه شنیدم کسی که تو اطلاعات هست میتونه پرینت بگیره

22 مرداد 1401 23

بااحترام
کاربر محترم هیچ شخصی نمیتواند از سمت و یا عنوان خود جهت اخذ پرینت اقدام نماید مگر دستور قضایی درصورت اخذ پرینت میتوانید از وی طرح شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی