شکایت از همسایه بعلت توهین

با سلام و احترام کرایه نشین مادرم دیشب ساعت دیر وقت مدام پیامک میدادن و مزاحم میشدن که کولر خرابه در صورتی که صبح تعمیر کار درست کرده بودن در اثر فشار و عصبی شدن گفتم دوقورتونیمتم باقیه فکر میکنی از دماغ فیل افتادی آیا توهین اتفاق افتاده؟ با تشکر

08 مرداد 1399 126

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی