مطالبه وجه چک یا سفته

با سلام و عرض ادب آیا معمار وقتی حتی یک متر از ساختمان را نساخته و شهرداری جلو کارش را گرفته می تواند چک های بنده را به اجراء بگذارد

22 مرداد 1401 17

با سلام بستگی به قراردادی که بین طرفین بسته شده دارد در صورتی که چنین شرطی قید شده باشد بله می تواند در غیر این صورت خیر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی