مطالبه دیه و اخذ دیه از بیمه

سلام وقت بخير شخصي پشت فرمان از طرف عابري مورد تهديد قرارگرفته و اقدام به فرار ميكنه و در اين بين شخص تهديد كننده دچار شكستگي ميشود، شخص اسيب ديده از راننده شكايت ميكنه و در حال حاضر قصد صلح دارند ،چطور ميتوانند از بيمه راننده استفاده كرده و ديه بگيرند؟

22 مرداد 1401 19

با سلام پذیرش یا عدم پذیرش با کارشناس بیمه می باشد و بیمه در صورتی دیه پرداخت می‌کند که در حین رانندگی اتفاق افتاده باشد و‌کارشناس مربوطه تشخیص دهد تصادف صورت نگرفته دیه به شخص تعلق نمیگیرپ

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی