برداشتن پول از منزل دیگری

باسلام خواهربنده ۵۰هزارازمنزلی کارمیکردن اشتبله کردندبرداشتن فیلمشون دوربین ضبط کرده درصورت شکایت ازایشون آیازندان دارد یابخشیده میشودوبایدچه اقدامی انجام دهند

22 مرداد 1401 18

با سلام
بله در صورتی که برداشت وجه توسط ایشان از منزل مخدوم بصورت مخفیانه صورت گرفته باشد سرقت تلقی و مجازات حبس دارد لکن قبل از شکایت ایشان نسبت به استرداد مبلغ مذکور و جلب رضایت و سعی در انصراف ایشان از طرح شکایت اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی