افترای رابطه نامشروع توسط همسر و تهدیدو..

سلام همسرم به من اتهام رابطه نامشروع زده و برای طرافیانم هم تعریف کرده وآبرو وعفت من را زیرسوال برده حاضر به طلاق هم نیست و تهدید کرده درصورت طلاق آبرویت راسرکارت میبرم من چگونه میتوانم ازخودم دفاع کنم؟

23 مرداد 1401 24

با سلام
در صورتی که دلیل و مدرک دارید جرم ایشان افترای مشمول حد قذف است.همچنین جرم تهدید..
البته نفرمودید زوج هستید یا زوجه تا در خصوص طلاق راهنمایی دریافت کنید.
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی