سوال در خصوص درج سو پیشینه

آیا سو پیشینه حشیش قابل تصحیح است و تا چه زمان و تاریخی احتمال تعویض آن است

23 مرداد 1401 26

با سلام سابقه موثر کیفری یا سو پیشینه با توجه به نوع جرم بین ۳ تا ۷ سال اعاده می‌شود به عبارتی بعد از گذشت این زمان سفید می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی