مزاحمت در ملک مشاع

سلام چندین سال قبل یک قواره زمین از طرف پدر همسرم به ما واگذار شده که مابعد از انجام مراحل قانونی وگرفتن پروانه ساختمان از دخیاری شروع به ساختن کردیم وچندحدود 4سال بعد از طرف یکی از وراث شرکای ملک ادعا میکند که این زمین مال من است وایجاد مزاحمت میکنندودادگاه کار مارو متوقف کرده وکارشناس امده ونوشته ملک مشاع میباشد خواهشمندم راهنمایی کنید بنده چه اقدامی میتونم انجام بدم

11 مرداد 1399 272

سلام
کاربر محترم اولا اگر پدر همسرتان فوت شده و گواهی حصر و راثت و تقسیم ترکه دادند شما باید با ارایه دلایل مالکیت قطعه زمین را از ترکه خارج می کردید
ثانیا اگر تقسیم ترکه نشده و یکی از ورثه مدعی مالکیت شده باید در دادگاه ثابت کند که دقیقا مالک همان قطعه زمین است مه در این صورت اکر اشتباهی در تحویل توسط مورث صورت گرفته می توانید از مابقی ترکه مطالبه سهم خود را بکنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی