شکایت بخاطرورود به اینستا ی کاربر

سلام میشه از رو مدل گوشی که وارد اینستاگرام ما شده و هیچ مدرکی در دسترس نیست شکایت کرد و طرف رو محکوم کرد؟فرد خطاکار میتونه انکار کنه ک گوشی اصلا مال اون نیست و یه گوشیی دیگه بیاره بگه مال من ی چیز دیگه است و بزنه زیر همه چیز؟البته جرمی هم مرتکب نشدن فقط وارد اینستای بنده شدن

24 مرداد 1401 16

سلام .وقتی عملی فاقد وصف کیفری است قابل تعقیب ومجازات نیست .واز این گذشته اگر هم جرمی ارتکاب یافته بود موضوع را متخصصان پلیس فتا ازروی یکسری مولفه وبررسی ایدی به مرتکب دست پیدامی کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی