ازدواج جهت مهاجرت و خروج از کشور

سلام من خانم ایرانی هستم قصد درخواست ویزای نامزدی امریکا در کشور ترکیه و بعدش ویزای ازدواج در کشور آمریکا رو دارم. نامزد من مسیحی امریکایی هستن آیا ویزایی به من تعلق میگیره یا طبق قانون منع میشم چون ایشون مسیحی هستند؟

24 مرداد 1401 27

بااحترام
کاربر محترم در قانون ایران اورده شده است که زن مسلمان فقط نمیتواند با مردانی که دارای عدم کتابت میباشد ازدواج نماید و مشکلی با بقیه ادیان ندارند مطابق ماده ۱۰۵۹ (ق.م): «نکاح مسلمه با غیر مسلم، جایز نیست. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی