نحوه تخلیه فوری مستاجر خاطی در یک مجتمع 12واحده

با سلام قبلا در خصوص اخراج مستاجر خاطی با صورتجلسه اکثریت ساکنین مجتمع ١٢ واحدی که در آن ساکن هستیم از همکاران شما سوال پرسیدیم که سریعترین راه حل چیست و آیا میتوان مستقیما از طریق پلیس اقدام و حکم تخلیه فوری گرفت؟ همکاران شما گفته بودند که حکم تخلیه فوری فقط توسط شورا صادر میشود. حال سوال این است: آیا شورای حل اختلاف خود به تنهایی و با استناد به همین صورتجلسه اکثریت ساکنین که به نمایندگی یکی از ساکنین به ایشان ارائه گردد، حکم تخلیه را صادر می‌نماید؟ یا نیاز به ارجاع به دادسرا و دادگاه (و طولانی شدن رویه) می‌باشد؟ و اینکه همسایگان پس از چهار ماه سلب آسایش مستاجر خاطی و عدم توجه به تذکرهای مکرر، دیگر حاضر به شنیدن هیچ دفاعیه‌ای از آن مستاجر نیستند و با توجه به هماهنگی قبلی نیز که با صاحبخانه ایشان داشته‌اند، فقط و فقط اخراج ایشان و تخلیه ملک را خواهان هستند. آیا شورا حق دفاع برای آن مستاجر خاطی قائل خواهد بود یا مستقیما و با توجه به نظر و صورتجلسه اکثریت ساکنین، حکم تخلیه را صادر خواهد کرد؟ چون آسایش و امنیت مجتمع در گرو خروج این مستاجر خواهد بود و می‌بایست به سرعت عملی گردد.

24 مرداد 1401 15

سلام .سوال شما واضح نیست که مستاجر چه خطایی کرده است بحث تخلیه را باید موجر پیگیری کند اگر قبلا این موضوع راسوال فرمودید ووکیلی به شما پاسخ داده باید از همان وکیل در صفحه اختصاصی او سوال را می پرسیدید درغیر اینصورت سوال غیر واضح شا در صفحه عمومی هروکیلی باان روبرو شود نمی تواند توضیح کاملی ارائه کند ومتوجه منظور شما نمی شود در حالت کلی اگر مستاجر حرمی مرتکب شده است مزاحمتی ویا توهین وتهدیدی نموده می توان ازوی در دادسراشکایت کرد اگر هم ضد قانون تملک اپارتمانها عمل نموده واز حدود خود خارج شده است بسته به عمل او می توان حقوقی اقدام کرد ولی چنانچه بابت تخلیه مستاجر موجر اقدام کند جلسه رسیدگی واظهارات مستاجر را هم می شنوند وبراساس مستندات ودفاعیات رای صادر می کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی