شکایت از تعمیرکار موبایل

باسلام من یه دستگاه تلفن همراه که جهت تعمیر در تعمیرگاه بود از فردی خریدم و باهماهنگی فروشنده وتعمیرکارجهت دریافت تلفن همراه مراجعه نمودم وباپرداخت اجرت تعمیرکار تلفن همراه دیگری رابه من دادند. بعد از مراجعه به اتحادیه تعمیرکاران موبایل کارشناسان انجا هم گفتند من نمیتوانم از تعمیرکار شاکی شوم.ان فردی که تلفن را جهت تعمیر اورده میتواند شاکی باشد

25 مرداد 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی