اگر زمانی پدرم فوت بشند چون مادر هم ندارم تکلیف اون دو دانگ چه میشه؟

سلام. من دو دانگ از سهم مادری ام بنامم شده. و چهار دانگ بنام پدرم هست ایشون در قید حیات هستند من دارم به اروپا مهاجرت میکنم. اگر زمانی پدرم فوت بشند چون مادر هم ندارم تکلیف اون دو دانگ چه میشه؟

25 مرداد 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی