پلمپ کردن لوازم داخل جعبه شده است . چیکار کنم ؟

مغازه زمان اسباب کشی و کرکره پایین از اتحادیه امدن پلمپ کردن لوازم داخل جعبه شده است . چیکار کنم ؟

26 مرداد 1401 23

سلام .درپلمپ مکان قبل از پلمپ محل، به فرد صنفی ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت داده میشود تا مکان مورد نظر را تخلیه کند. هر فرد صنفی در صورت تعطیلی واحد صنفی خود، مختار است که به کمیسیون نظارت شکایت کند و در صورتی که شکایتش پذیرفته شود و موجه به حساب آید، اتحادیه ملزم به جبران خسارت است.لذا شمادر بازه زمانی اقدام نکردید والان چاره ای ندارید جز اینکه مسیر رفع پلمپ را بروید واقدام برارفع پلمپ کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی