سوال در خصوص تصادفات رانندگی

سلام وعرض ادب برادرم 18ساله راننده موتور سیکلت به همراه دوستش که هم سنش  بوده درحال تردد در سطح شهر بودن که ناگهان خودرویی به پهلو انها برخورد کرده و از محل متواری شده برادرم دچار مرگ مغزی شده بعداز اهدای اعضای مرحوم برادرم به چهار بیمار نیازمند زندگی بخشید و برادرم جان سپرد تحقیقات مرجع قضایی شروع شده.... (در زمان وقوع حادثه طبق تحقیقات کلانتری اعلام نمودن به وسیله خودرو شخصی مصدومین به بیمارستان منتقل شده اند) ولی.... (طبق گزارش بیمارستان و گزارش مامور بیمارستان اعلام شده مصدومین به وسیله امبولانس به بیمارستان منتقل یافته اند) برخلاف گزارش بیمارستان از مرکز فوریتهای حوادث جاده ای اعلام شده.... (  هیچ گونه گزارشی نصبت به اینگونه حادثه ای ثبت سیستم نشده و هیچگونه امبولانسی در ان روز جهت کمک رسانی اعزام نشده بود) وطی استعلام از مرکز پلیس 110 مطابق مرکز فورتهای حوادث جاده ای اعلام شده (هیچ گونه تصادفی دراین روز  به این مرجع اطلاع رسانی یا گزارش نشده است) دوستش در دادسرا احظارشد با وضعیت مصدومیت شدید توسط دادیار جهت کشف حقیقت  بازداشت شد اینجانبان وراث متوفی به دلیل اطلاع از روابط دوستانه فی مابین برادرم و دوستش ازکودکی تا نوجوانی و عدم وجود هیچگونه شک و تردید نصبت به حادثه در اثر تصادف  اینجانب به همراه پدرم در دادسرا درخواست رفع بازداشت دوستش را داده ایم ولی دادیار دوستش را تا سه روزبازدشت کرد ما به دلیل مراسم فاتحه از شکنجه کردن دوستش توسط اگاهی با وضعیت مصدومیت شدید مطلع شدیم بلافاصله با قید سندمالکیت از سوی ما دوستش را ازاد کردیم.... ولی دوستش چون در حالت مصدومیت سه روز در اگاهی رنج برده بود تصور کرد ما شکایتش کردیم و به قاضی گفت اگر ازاد شوم دیگر به هیچ عنوان من در دادسرا حاظر نخواهم شد وبیان کرد تا زمان کشف حقیقت من در بازداشت می مانم  مادرم که دوستش را مثل برادرم می دانست ازش خواست کوتاه بیاید و باور کند شکایتش نکردیم ....اما دوستش گفت که سرباز کلانتری با مامور کلانتری به من گفتن شکایتم کردین وسه روز من را در اگاهی شکنجه کردن الان برای ازادی من سند آوردید؟؟؟  خلاصه موضوع کشف شد که بعد وقوع حادثه هیچکسی با پلیس تماس نگرفته بود وموبایلهای انها در زمان حادثه به سرقت رفتن و خودرویی انها را به اولین بیمارستان شخصی انها را منتقل کرده و بیمارستان شخصی به وسیله( امبولانس شخصی بیمارستان )به بیمارستان دولتی منتقل یافته اند دوستش ازاد شد وبرای ترسیم کروکی در محل حادثه حاظر شد ولی هیچ شرحی برای نحوه وقوع حادثه توصیف نمی کرد ودر پاسخ به پلیس راهورمیگفت که به تو ربطی ندارد حادثه چطوری بوده قاضی دوستش را مجدد تهدید کرد ومجدد قاضی درخواست ترسیم کروکی رو داد دوستش از قاضی شکایت کرد و مجدد به پلیس راهور گفت به تو ربطی ندارد خلاصه به دلیل شکایت از دادیار ,قاضی شعبه از انجا انتقال یافته و دادیار جدید بلافاصله قرار ترک تعقیب راننده ناشناس را صادر کرده و اولیا دم را درقبال مصدوم حادثه محکوم به پرداخت دیه کرده.....به این قرار اعتراض شد پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شد بدون هیچگونه اظهار نظر دادگاه جهت تکمیل تحقیقات قرار کارشناسی سه نفره راصادر کرد و مجدد مسدوم در انجا حاظر شد و این بار گفت که هیچ خودرویی با ما برخورد نکرده و خودمان با جدول برخورد کردیم....این در حالیست که گزارش کلانتری و شاهدین عینی و تحقیقات نامحسوس اولیه حکایت از برخورد خودرو با موتور بوده مجدد قرار کارشناسی ۷نفره صادر شد ودر اینجا گفت که به دلیل حرکات نمایشی توسط راننده ما واژگون شدیم و هیچ کس به ما برخورد نکرد کارشناسان حرف ایشان را تایید کردن و برادرم را مقصر حادثه اعلام کردن ولی به دلیل وجود تعارض فی ما بین گزارش کلانتری و اظهارات شهود عینی وعدم مطابقت اثار موجود بر روی موتور سیکلت و صدمات وارده با حادثه توصیفی قاضی از مصدوم حادثه دعوت کرده و سوال کرد که چرا حادثه را متفاوت توصیف میکنی ؟در پاسخ گفت من مصدوم حادثه هستم و به کسی ربطی ندارد قاضی هم به ایشان عنوان کرد که پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال میشه و احتمالا به قتل عمد محکوم میشی مسدوم حادثه بلافاصله از جلسه خارج شد وشکایتی بر علیه قاضی دردادسرای انتظامی قضات مطرح کرد  قاضی مطلع شد و معاون دادستان هم مطلع شد پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شددادگاه کیفری یک خودش را صالح ندانسته  درنهایت پرونده  به دیوان ارسال و دیوان عنوان کرد رسیدگی به پرونده به صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد دادگاه کیفری دوقرار9نفره کارشناسی را صادر کرده و این بار دوستش حادثه را به گونه ای جدید توصیف کرد و بیان کرد که راننده موبایش زنگ خورد وبه دلیل پاسخگویی ما واژگون شدیم...در اینجا کارشناسان ازش پرسیدن که چرا هربار حادثه رو به طور دیگه ای توصیف میکنی  در پاسخ به انها گفت (به شما ربطی ندارد) خلاصه کارشناسان 9نفره اعلام کردن که راننده موتور مقصر هست اما در واقع وحقیقت  رفتار مصدوم حادثه به دلیل انتقام جویی بوده لذا از لحاظ روحی روانی به دلیل لحظه وحشت ناک صحنه تصادف ودرادامه ان  شکنجه در اگاهی با وضعیت مصدومیت حاد دچار مشکل شده و تصور می کند در اگاهی به خواسته ما مورد شکنجه قرار گرفته در واقع ایشان حتی به صورت کتبی اعلام کرده که من علیه دوستم راننده مقصر هیچگونه شکایتی ندارم و لازم نیست وراث محکوم را به پرداخت دیه محکوم کنید چون انصافا  همان گونه که ما خونواده مرحوم داغ دیده هستیم خودش هم غمگین وناراحت وافسرده شده هرهفته دوشبانه روز را درکنار خاک برادرم به سرمی برد چون در هفته دوشبانه روز را باهم به تفریح می رفتن  ولی دونفر از کارشناسان9نفره از این رفتار مصدوم حادثه منتقد شدن و به صورت دقیق  اقدام به تهیه دلایل محکمه پسند و مطابقت انها با گزارش پزشکی قانونی وقرار دادن اظهارات  مطلعین پرونده و شاهدین عینی  نصبت و نحوه وقوع حادثه اثار موتور سیکلت با گزارش کلانتری اعلام کردن که اعتراض اولیا دم مورد تایید است و خودروی متواری مقصر حادثه است قاضی از کارشناسان دعوت کرده ودلایل قانع کننده ای به قاضی اعلام نمودن که قاضی قرار دادسرا را نقص کرده وجهت کشف هویت راننده مقصر پرونده به دادسرا ارجاع داده دادسرا هم بلافاصله پرونده را بدون صدور قرار به دادگاه ارجاع داده دادگاه دومرتبه از بیمه خسارتهای بدنی دعوت کرده و حظور نیافته اندمصدوم حادثه وارد دعوا شده واعلام کرد که اگر طرف شکایت من صندوق قرار گرفت من مختارم که خوانده دعوا را تعیین کنم و خوانده دعوا را یکی از نمایندگان صندوق واقع در استان تهران  معرفی کرده وقصدش از این درخواست اذیت کردن اینجانبان نصبت به تمام گردش کار این پرونده است   ودادگاه اقدام به محکوم کردن صندوق بیمه خسارتهای بدنی استان تهران نموده/ سوال است  1) ایا چون ۲۲نفر از کارشناسان اعلام نموده اند مقصر حادثه راننده موتور بوده و فقط دونفر حادثه را تایید کردن ایا امکان داره که رای دادگاه در دادگاه تجدید نظر نقص بشه؟ 2)ما ساکن استان خوزستان اهواز هستیم از انجایی  اختیار تعیین خوانده طرف مقابل  با خواهان است است مصدوم حادثه  صندوق بیمه خسارتهای بدنی استان تهران را معرفی کرده ومصدوم حادثه  از شعبه ای که جزو یکی از شعب به عنوان نمایندگی صندوق  جهت رسیدگی به شکایات وجبران خسارت موجود در سراسر کشور شعبه تهران را معرفی کرده دو مرتبه به صورت الکترونیکی جهت رسیدگی از صندوق احظار وابلاݝ قانونی صورت گرفته و رسید احظاریه به دفتر شعبه اعاده شده و به دست صندوق رسیده   ولی صندوق هیچ نماینده ای جهت حظور درجلسه معرفی نکرده قاضی به استناد ماده 85 ایین دادرسی مدنی  یکی از شعب نمایندگی  صندوق خسارتهای بدنی واقع در استان تهران‌  را محکوم به پرداخت دیه کرده 1)ایا مصدوم حق داشته خودش انتخاب شعبه کند ؟واگر خودش یک نفر خواهان می باشد ما هم چند نفر وراث هستیم ولی از تعیین خونده دعوا مطلع نبودیم ایا امکان دارد برای دریافت دیه به صورت مجزا درخواست تعیین خوانده مقابل دعوا تقضا بدیم؟ 2)خب اکنون اگر امکان مجزا بودن حکم وجود نداشته باشد  ایا باید برای دریافت دیه به استان تهران مراجعه کنیم؟ 3)ایا بعد از قطعیت حکم ممکنه به دلیل محکوم کردن صندوق استان تهران به غیر از صندوق دادگاه صالح  امکان نقص حکم وجود دارد؟ 4)در ابلاغیه احظاریه متهم پرونده (صندوق بیمه خسارتهای بدنی) عنوان شده ایا لازم است که باید اعلام بشه صندوق بیمه خسارتهای بدنی (اهواز)یا (تهران) عنوان بشه؟ 5)اگر مدت زمان واخواهی و تجدید نظر خواهی طی بشه و حکم قطعی بشه و بل فرض مثال صندوق تهران پرداخت دیه را به صندوق اهواز اعلام کند باوجود اینکه حکم قطعی شده ایا امکان صدور مجدد حکم با مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی با تاریخ ابلاغ جدید وجود دارد؟ 6)ما تا به کنون به صندوق مراجعه نکرده ایم و هیچگونه پرونده ای تشکیل ندادیم ایا باید ما پرونده تشکیل بدیم یا خود صندوق بیمه خسارتهای بدنی که از انها دو مرتبه دعوت به عمل امده طبق ابلاغیه می بایست خودشان جهت رسیدگی از پرونده رونوشت تهیه واقدام به تشکیل پرونده در صندوق اقدام کنند؟ لازم به ذکر است که صندوق بیمه خسارتهای بدنی  مراکز صندوقهای بیمه خسارتهای بدنی در سراسر کشورمربوط به یک مرکز می باشند  

26 مرداد 1401 9

با سلام کاربر گرامی اظهار نظر دقیق در موضوع شمه نیازمند بررسی مدارک و اظهارات دقیق شماست لیکن امکان نقض رای در دا گاه تجدیدنظر اکر دلالی شما قوی باشد وجود دارد
خواهند هر دعوا می‌تواند خوانده را مشخص کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی