سوال در خصوص تحویل مورد اجاره

منزلی اجاره کردم ۵میلیون تومان پول پیش و ۶۰۰هزار تومان کرایه ماهانه. ۸ماه نشستم و طبق توافق هیچ پولی بابت اجاره پرداخت نکردم تا از پول پیشم کسر شود.حالا موجر یک ماه بعد از تحویل آمده و میگه تحویل ندادی و باید خسارت بدی

26 مرداد 1401 21

با سلام شما می توانید با ادله چون شهود تحویل مورد اجاره را به موجر اثبات نمایید همچنین عدم پیگیری صاحب خانه در این موضوع را نیز می‌توانید مستندی برای اثبات ادعای خویش قرار دهید و چنانچه پیامک یا پیامی در این خصوص رد و بدل شده باشد نیز می تواند به دادگاه ارائه شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی