شکایت همسرم به جرم تهمت و افترا و ترک انفاق را چگونه پیگیری کنم ؟

بعد از جدایی از همسر اولم وبا معرفی یکی از همسایگان درسال88 باخانمی مطلقه که کمک بهیار بیمارستان دادگستری بود ازدواج نمودم ایشان از همان ابتدای زندگی مشترکمان شروع به خیانت نمود انهم در حد بوندس لیگا لازم بذکراست که ازدواج قبلی ایشان نیزبهمین علت به طلاق منجر شده (همسرقبلی ایشان ودو فرزندش باین مسئله اذعان دارند)در ادامه ایشان بجرم تهمت و افترا و ترک انفاق از من شکایت کرد که در نتیجه قاضی مربوطه منو به 3 سال زندان محکوم کرد که بعداز7 ماه تحمل حبس از ازادی مشروط استفاده کردم و در زمانی که زندان بودم ایشان حکم طلاق را نیزاز دادگاه گرفت قسمت دوم ماجرا اینه که مشترکا یک اپارتمان خریدیم به نسبت 2 دانگ من و 4 دانگ ایشان دراین مورد هم چون ایشان شبانه فرارکردند وفقط من دران اپارتمان ساکن بودم این خانم شکایت کرد و با حکم خلع ید منو از خونه انداختن بیرون و بازهم به حکم دادگاه و از طریق مزایده سهم منو تقریبا با نصف قیمت روز بنام خودش کرد ضمن اینکه هم بهنگام زندان بودنم و هم بعداز حکم تخلیه و پلمپ صوری منزل توسط مامورین کلانتری و فرصت زیادی که داشته تمام وسایلم را غارت والان نیز در جواب درخواست پیامکی من مبنی بر تحویل بقیه وسایلم میگوید تو هیچ اثاثی نداری دو نکته رو فراموش کردم بگم 1-برادر این خانم بنام قاسم ...... ازمدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشوره وبا توجه باینکه خودش هم از پرسنل زیرمجموعه دادگستریه دلیل ذکر این موضوع را تشخسص میدید 2-وکیل این خانم بنام محمدمهدی .......... ابتدا بساکن وکیل کاری فروشگاه ورق آلومینیوم درخ پامنارجایی که من حسابدارشون بودم بوده و هست در اخر خواهشم از شما اینه که ضمن بررسی دلسوزانه این مجمل که عرض کردم ببینید راهی برای احقاق حق وجود داره یا خیرچون من درنتیجه اعمال ورفتار فوق العاده حرفه ای ومسلما باحمایت دیگرنابکاران که این خانم کرده همه چیزم از جمله پدرومادر و فرزندان آبروواعتبار فامیلی ومحلی -مسکن-شغل -آسایش ایام پیری و.....را از دست دادم درضمن چندفایل صوتی نیز از این خانم دردست دارم

20 مرداد 1399 152

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی