;
اتهام مزاحمت تلفنی

سلام من کارگاه تولیدی دارم وکارگرخانم دارم بعضی وقتها کارگرهامشکلات خودرا بامن درمیان میگذاشتن ومن راهنماییشان میکردم یکی ارکارگرها این کارروبه صورت اس ام اس انجام داد ودراین بابت صحبتحای ما طولانی شد وبه صحبتهای عاشقانه رسید البته فقط درهمین حد حتی توی این صحبتها یه کلمه زشت رد وبدل نشده این اواخرشوهرش فهمیده وشکایت کرده به جرم مزاحمت تلفنی میشه راهنمایی کنید

20 مرداد 1399 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی