اختلاف مالی زن وشوهر

من 30 سال هست معلم هستم تمام حقوق ودارییم را دراین 30 سال به امید زندگی بهتر وراحتر وآسایش فرزندانم در اختیار شوهرم قرار دادم تا زندگیمان دا او اداره کند حالا ما بک آپارتمان خریدیم قبلا هم یک خانه داشتیم وباغ وزمین وماشین که همه آنها به اسم شوهرم هست موقع خرید آپارتمان خواستم به اسم من باشد که با مخالفت شدید شوهرم مواجه شدم واختلافمان شروع شد او میگوید زن حق تصاحب هیچ چیزی را ندارد چون زن حق هیچ مالکیتی در خانه مرد ندارد حتی مالک حقوق خود نیز نیست وهرچه هست مال مرد است من هم میخواهم در مدت این 30 سال هرچه از من گرفته (دربسیاری مواقع با زور وتهدید پولهای مرا گرفته ) به من برگرداند . حالا چیکارکنم آیا من میتوانم حق خود را بگیرم البته به من میگوید برو شکایت کن وطلاقت را بگیر موقع طلاق اگر قاضی گفت حقی داری آن موقع مقداری پول برایت میدهم

21 مرداد 1399 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی