سوال در خصوص دادخواست تخلیه ید

سلام ملکی به اجاره دادم خودم جایی نگهبان بودم ملک داشت الان به خانه ام احتیاج دارم چون شرکت تعطیل شده ولی مستاجر آمروز فردا میکنه و قرار داد ندارم فقط شفاهی مدت قرارد داد هم تموم شده میخوام حکم تخلیه بگیرم چکار باید بکنم ممنونم

28 مرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی