آیا با فوت اتفاقی شخص ما قصاص میشویم؟

سلام ساختمان ماآتش گرفت وهمه چیزازبین رفت همسایه طبقه بالایی پیربودوآسم داشت توراه پله بیهوش شدودربیمارستان فوت کردحالاقصاص چیه.آیابه گردن ماست

28 مرداد 1401 7

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید مجازات قصاص صرفا در خصوص قتل های عمدی صادق هست و اجرا می‌شود شما در خصوص موضوع مذکور قصاص نخواهید شد لیکن در صورت احراز قصور نسبت ب درصد تقصیر خود مکلف ب پرداخت دیه خواهید بود
موضوع در زمره قتل عمد نیست و از مجازات قصاص فارغ هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی