سوال در خصوص فوت متهم در پرونده كيفري

با سلام اگر شخصی در یکی از ارگان های دولتی یا شهرداری تخلفات گوناگونی منجمله دزدی از اموال دولتی وبیت المال و فاکتور سازی سوری انجام دهد و مال و اندوخته زیادی کسب کند و بعد فوت شود چگونه می‌توان پرونده دوباره به جریان انداخت؟آیا وارثان وی باید جواب گو باشند؟

29 مرداد 1401 9

باسلام كاربرگرامي ورثه صرفا در صورت قبول ارث ميبايست زيان وارده را پرداخت نمايند و پرونده كيفري در صورت فوت متهم مختومه خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی