خیانت در امانت و عدم پرداخت بدهی

خرداد سال 98 یکدستگاه کولر گازی اکبند خریداری نموده و کل مبلغ را پرداخت کردم با شرط نصب فوری که در تعهد فروشنده بود بعد از گذشت سه روز از تحویل کولر از نصاب خبری نشد کولر را اکبند عودت داده و رسید گرفتم و فروشنده تعهد پرداخت کل وجه را ظرف سه روز را داد با گذشت 14 ماه از آن تاریخ فروشنده به انحاء مختلف از پرداخت طفره رفته خواسته بنده پرداخت وجه اصلی به ارزش امروز لطفا در مورد اقدام حقوقی و وصول طلب راهنمایی فرمایید. با تشکر

22 مرداد 1399 191

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی