سفته

سلام بعد از انجام مراحل طولانی ، قاضی حکم پرداخت اقساط برای سفته های بنده را صادر کردن ۵۰ میلیون سفته داشتم که بعد از این مدت به ۱۳۰ میلیون رسیده ولی حکم قاضی ۲۰میلیون نقدی و مابقی را ماهانه ۳میلیون صادر کردن ، میخوام بدانم چه باید بکنم که حداقل نیمی از مبلغ را به بنده نقدا پرداخت کنند و مابقی را اقساط ۵ میلیونی- و اگر آن شخص ۲ تا قسط را پرداخت کرد و مابقی را پرداخت نکرد چه می شود و آن چیز که مانده باز تاخیر بهش می خورد یا نه

23 مرداد 1399 301

سلام چنانچه محکوم علیه هر یک از اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید میتوانید نسبت به آن اقساط برگ جلب بگیرید. تعیین اقساط با دادگاه است و شما می بایست توانایی محکوم را جهت پرداخت بیشتر به دادگاه اثبات نمایید. در صورتی که بتوانید اموالی از ایشان پیدا نمایید جدای از اقساط می توانید توقیف کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی