دیه جراحت با چاقو و شیشه چقدر می شود ؟

سلام و خسته نباشید در یک درگیری جراحات زیر پیش اومده ۱. دامیه ساعد دست راست ۶ بخیه به وسیله چاقو ۲. متلاحمه روی سینه راست ۱۰ بخیه ۳. سماحق ساعد دست چپ به وسیله شیشه نظرتون راجب دیه را بفرمائید؟

28 مرداد 1399 133

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی