آب بیرون زدن از لوله آشپزخانه

با سلام و تحیات. آب فاضلاب از کف شوی همکف آشپزخانه ما که به لوله مشترک آپارتمان وصل است بیرون می زند و ربطی هم به قسمت سینک آشپزخانه ندارد و این مسیر تا کف شوی باز است . آیا باز کردن لوله برعهده فقط من است یا همه واحدهای بالا. ممنون

01 شهریور 1399 153

سلام شما باید بدوا یه متخصص بیارید و نظر دهد اگر مربوط به لوله های مشاعات باشد باید بقیه نیز هزینه کنند . اگر قبول نکردند تقاضای کارشناسی از شورای حل اختلاف کنید و با ارسال اظهارنامه خواهان تعمیر و یادآوری کنید جبران خسارت بعهده ساکنین است و در مرحله بعد الزام و .....

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی