اظهار نامه مالیاتی

فعالیت یک آموزشگاه زبان از سال 96 متوقف گردیده و از آن سال تا کنون ،توقف فعالیت به اداره دارایی گزارش شده .قبلا هم این آموذشگاه معافی مالیاتی داشته. باز هم باید اظهار نامه ارایه شود؟ممنون.

01 شهریور 1399 174

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی