;
چگونه به دلیل تاسیس دامداری نزدیک روستا شکایت کنم

۱نفر نزدیک به روستا دامداری تاسیس کرده تمام مردم روستا شکایت دارن برای شکایت به کجا باید اقدام کنم ؟

02 شهریور 1399 33

سلام می توانید شکایت تحت عنوان عدم رعایت ضوابط بهداشتی و محیطی در اعطای مجوز دامداری به دادسرا تقدیم تا از طریق دادستانی نسبت به پیگیری موضوع و تخلف صورت گرفته رسیدگی گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی