چگونه به دلیل تاسیس دامداری نزدیک روستا شکایت کنم

۱نفر نزدیک به روستا دامداری تاسیس کرده تمام مردم روستا شکایت دارن برای شکایت به کجا باید اقدام کنم ؟

02 شهریور 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی