الزام به تحویل مورد اجاره

با سلام بنده در تاریخ اذر ماه پارسال قردادی اجاره اجاره ای منعقد کرده ولی ز ان تاریخ تاکنون تجویل بنده نداده است حالا باید چکار کند؟

02 شهریور 1399 140

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی