;
واریز پول به شرکتهای هرمی و نداشتن مجوز بازاریابی

یه سری پول به شرکت هرمی ریختم که به تازگی متوجه شدم مجوز بازاریابی شبکیه نداشتن ازشما تقاضا دارم راهنمای کنین به کجا باید اقدام کنم؟

03 شهریور 1399 78

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی