آیا میتوان ۳ جرم سرقت تهدید به قتل و تهدید به تجاوز را در یک دادخواست نوشت؟

آیا میتوان ۳ جرم سرقت تهدید به قتل و تهدید به تجاوز را در یک دادخواست نوشت

11 شهریور 1399 115

سلام
کاربر محترم مواردی را که ذکر نمودید اتهام هستند و به عنوان شکایت می توانید با ارایه ادله در یک شکایت طرح و به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی