مالیات ملک تجاری

سلام آیا اگر کسی ملکی تجاری را صلح عمری بکند و در تنظیم سندی که نوشته شده قید کند که پس از فوت همه منافع از آن کسی هست که ملک را به نامش صلح عمری کرده است اداره مالیات میتواند ادعا کند که ملک بنام شده ولی سرقفلی جزو ارث به حساب میاید

12 شهریور 1399 253

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی