مالیات ملک تجاری

سلام آیا اگر کسی ملکی تجاری را صلح عمری بکند و در تنظیم سندی که نوشته شده قید کند که پس از فوت همه منافع از آن کسی هست که ملک را به نامش صلح عمری کرده است اداره مالیات میتواند ادعا کند که ملک بنام شده ولی سرقفلی جزو ارث به حساب میاید

12 شهریور 1399 124
سلام
وقت بخیر.
صلح امری دلیل بر انتقال مالکیت نیست.
به کمیسیون اداره مالیات شکایت کرده و در اثبات امر حتما از وکیل دادگستری کمک بگیرید.
بااحترام.
احسان نسج همدانی.
سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی