چگونه در مقابل اتهام تهمت و فخاشی ومزاحمت تلفنی دفاع کنم ؟

سلام خواهرزنم با ادعای واهی تهمت مزاحمت تلفنی وفحاشی برایم شکایت کرده .چطور ازخودم دفاع کنم

15 شهریور 1399 235

با سلام طرح شکایت مزاحمت تلفنی صرفا با مستنداتی همراه می باشد از جمله متن پیامک ها و پرینت تماس که بعد از طرح شکایت به دستور مقام قضایی استعلام از مخابرات گرفته می شود و برای اثبات هر جرمی نیاز به شهود و مستندات می باشد که در صورت فقدان دلایل پرونده قرارمنع تعقیب مواجه میشود و اگر شکایت صوری باشد جای نگرانی وجود ندارد موفق باشین

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی