امکان شکایت کیفری مجدد

با سلام بنده از شخصی در مورد یک سرمایه گذاری و با توجه به داشتن رسید های واریزی م و. پیامک های فیمابین، شکایت کیفری خیانت در امانت کردم، اما با توجه به نداشتن قرارداد شکایتم رد شد، ایا با توجه به مدارک موجود میتوانم مجدد از او با عنوان فریب شکایت کنم؟ چون سرمایه ام را بالا کشیده

16 شهریور 1399 114

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی