چه مدت طول می کشد تا حکم طلاقی که در دیوان عالی ابرام شده

با سلام رای طلاق خواهرم یکم شهریور 99 در دیوان عالی ابرام شده است. چه مدت طول می کشد تا حکم طلاقی که در دیوان عالی ابرام شده، از دادگاه بدوی ابااغ شود؟

20 شهریور 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی