خیانت در امانت و سو استفاده از برگه سفید امضا چه حکمی دارد؟

سلام ممکن در رابطه با خیانت در امانت و سو استفاده از برگه سفید امضا توضیح بفرمایید که چه حکمی دارد

20 شهریور 1399 141

سلام‌
کاربر محترم بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» بنابراین شما باید اثبات کنید که سفید امضا برای کار خاصی سپرده شده ولی فرد بر خلاف توافق انرا بکار برده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی