منع تعقیب قاضی برای متهم یعنی چه

الان سه ساله از حسابم پول برداشت شده غیر قانونی حساب متهم مسدود کردن سیصد میلیون تو حسابش هس طرف خودش فراری هس قاضی منع تعقیب داده چکار کنم

27 شهریور 1399 125

با سلام ، قرار منع تعقیب به این دلیل است که برای قاضی محرز نشده صاحب حساب همان شخصی است که از حساب شما برداشت کرده به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است ، شما میتوانید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی