حساب مشترک با شریک و برداشتن تمام مبالغ موجود را چگونه پیگیری کنم ؟

سلام من با شریکم یک حساب مشترک داشتیم بعد مدنی یا شریکم به اختلافی کار پیش اومد و شریک بنده تمام مبلغ موجودی از حساب بانکی برداشت کرد چطور میتوانم این پول پس بگیرم؟

20 فروردین 1400 121

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی