پس گرفتن چک صیاد بابت پول

بنده یک فقره چک صیاد از شخصی داشته ام که برگشت خورده است برای گرفتن پول خود باید چکار کنم

08 مهر 1399 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی