;
چگونه باید برای شکایت ضرب و جرح دروغین دفاع کرد؟

شخصی در دادسرا علیه اینجانب شکایت ضرب و جرح مطرح نموده حال برای اینکه ثابت نمایم که ایشان را نزده ام باید چگونه دفاع کنم

08 مهر 1399 458

با سلام ، وظیفه اثبات به عهده شاکی هست ، در مقابل ادله شاکی دفاع کنید ، مثلا اگر شاهدی در دادگاه حضور یافت ، میتوانید با جرح شاهد ، ایشان را از دلایل حذف کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی